Barneforsikring – levert av Tryg


Spar Forsikring leveres av Troll Forsikring, som i april 2018 ble kjøpt opp av Tryg Forsikring. Salget sikrer at du fortsatt vil få noen av markedets beste forsikringer.

Tryg tilbyr en god barneforsikring, som dekker flere alvorlige sykdommer samt gir erstatning ved medisinsk invaliditet. Foreldre og barn har også legehjelp tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Velg mellom Ulykkesforsikring, Barn Ekstra og Barn Ekstra uførepensjon. Alle forsikringene gjelder frem til barnet fyller 26 år.