Informasjon om søknadsprosessen

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt vi har mottatt søknad (søknadstidspunktet) med fullstendige helseopplysninger, og helseopplysningene er godkjent av oss. Tidligst fra avtalens startdato.

På bakgrunn av helseopplysninger som foreligger på søknadstidspunktet kan vi ta forbehold om ansvar for sykdom, skade eller lyte. Vi kan også gi avslag på søknaden.

  • Hvis søknaden blir godkjent uten forbehold, gjelder forsikringen fra søknadstidspunktet.
  • Hvis søknaden blir godkjent med forbehold, gjelder forbeholdet og forsikringen fra søknadstidspunktet.

Lovpålagt informasjon og samtykke

Orientering om helseerklæring ved kjøp av, Dødsfallsforsikring, Uføreforsikring, Barneforsikring og Behandlingsforsikring:

Før et forsikringsselskap påtar seg ansvaret for en forsikring, må det innhente opplysninger om helsen og andre forhold som har betydning for avtalen. Selskapet kan, etter fullmakt fra deg også innhente tilleggsopplysninger fra lege eller andre. Forhold som gir en særskilt risikoøkning, kan medføre avslag på forsikringen, tilleggspremie eller gi reservasjoner for enkelte tilstander. Slike spesielle forhold vil fremgå tydelig av endelig tilbud og forsikringsbevis.

Det er viktig å gi korrekte opplysninger

Forsikring bygger på tillit og forutsetter at du gir riktige opplysninger ved bestilling av forsikringen. Hvis du ikke gir oss riktige og fullstendige opplysninger, risikerer du at du eller dine etterlatte blir stående uten erstatning ved et forsikringstilfelle. Den som bevisst holder tilbake opplysninger, kan også bli erklært som uønsket i selskapet, og i spesielt alvorlige tilfeller kan forholdet bli politianmeldt. Helseerklæringen er derfor en viktig del av avtalen mellom deg og selskapet, og du bør bruke god tid på å fylle ut erklæringen.

Erfaringsmessig er det en del kunder som glemmer å oppgi alle relevante forhold. Det er kun sykdommer/lidelser/forhold som er relevante for forsikringen, som selskapet vil ta hensyn til. Dersom du er i tvil om opplysningen er relevant, er det tryggere å gi informasjon enn å la være.

Du kan også kontakte oss dersom du er i tvil. Husker du ikke nøyaktige datoer, navn, adresser eller annet, er det fint om du får frem at informasjonen kan være noe unøyaktig. Vi vil vanligvis finne tilstrekkelig informasjon hos leger eller andre, og du kan eventuelt kontakte oss dersom du kommer på mer. Du skal ikke opplyse om helseforhold som ligger mer enn 10 år tilbake i tid.

Illustrasjonsbilde av en dame som fyller ut skjema

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no

Adresse:
Lilleakerveien 2 A, 0216 Oslo
Postboks 184 Lilleaker