Vår dyreforsikring gir deg en god forutsetning for et godt og vellykket dyrehold.

Hundeforsikring

Vår dyreforsikring gir deg en god forutsetning for et godt og vellykket dyrehold.

Grunnforsikringen er dekning ved død. Vi anbefaler at du i tillegg velger å utvide dekningen med veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner.

For å kjøpe forsikring må hunden være mellom 8 uker og 7 år. Erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår dyret fyller 7 år.

Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

Forsikringen har en karenstid på 20 dager ved sykdom. Det betyr at sykdom som oppstår i løpet av de første 20 dagene av forsikringsperioden ikke er dekket.

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no

Våre dekninger

Død
Død og behandling

Dersom hunden dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn.

Dersom hunden skulle bli borte.

Nødvendige veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av syk eller skadet hund.

Hva dekkes?

Forsikringen kan kjøpes for hunder i aldersspennet 8 uker til 7 år.

Hva som omfattes av forsikringen

Forsikringen gjelder for den hund som er navngitt i forsikringsbeviset.

Hvilke skader dekkes:

Dødsrisikoforsikring

Dødsrisikoforsikringen dekker hvis:

  • Dyret dør
  • Dyret blir borte
  • Veterinær beslutter at dyret må avlives som følge av sykdom eller ulykke

Veterinærutgiftforsikring

Veterinærutgiftforsikring kan du tegne i tillegg til dødsrisikoforsikringen. Denne forsikringen dekker kostnader som følge av veterinærbehandling ved sykdom eller ulykke.

Erstatningen per skadetilfelle er begrenset oppad til dyrets forsikringsverdi, maksimalt forsikringssum.

Forsikringen dekker ikke:

Forsikringen kan ikke tegnes for dyr yngre enn 8 uker.

Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

Hundeforsikringen dekker ikke:

  • Skade på dyret som skyldes sinnslidelse, nervøsitet eller unormalt temperament
  • Undersøkelse eller behandling i sammenheng med drektighet eller fødsel
  • Utgifter til tannbehandling, med mindre denne er tanntrekking eller rotfylling av ulykkeskadede tenner

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no

Hva er egenandelen på hundeforsikring?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden. Egenandel regnes av veterinærutgifter og er:

  • 20 % når dyret er yngre enn 8 år
  • 30 % når dyret har fylt 8 år
  • 40 % når dyret er 9 år eller eldre
  • Minste egenandel er kr 1.000 per skadetilfelle
Ved død reduseres forsikringssummen med 20 % per år, for katter fra fylte 5 år, for hunder fra fylte 7 år.

Kreves det at hunden er merket?

Ja, vi forsikrer kun dyr som er ID-merket.

Har hundens alder betydning for forsikringen?

Vi tilbyr forsikring av katter frem til året dyret fyller ti år. Forsikringen må være tegnet før fylte syv år.

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no