Forsikringen er nødvendig for å sikre dine verdier i hus og leilighet, som klær, møbler og elektronikk.

Skulle for eksempel huset ditt brenne ned, vil du få erstattet ditt innbo inntil den forsikringssummen du har valgt.

Tenk derfor nøye gjennom hvilke faktiske verdier du har i din bolig, når du velger forsikringssum.

Innboforsikring

Vi gjør det enkelt å kjøpe innboforsikring, og lønnsomt å bli værende som kunde. Vi ordner oppsigelse av din gamle forsikring.

Forsikringen er nødvendig for å sikre dine verdier i hus og leilighet, som klær, møbler, elektronikk, osv. Skulle f.eks. huset ditt brenne ned, vil du få erstattet ditt innbo inntil den forsikringssummen du har valgt.

Tenk derfor nøye igjennom hvilke faktiske verdier du har i din bolig, når du velger forsikringssum.

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no

Våre dekninger

Super
Standard

Dekker tyveri fra bil, båt, campingvogn, container, skiboks og annen oppbevaringsboks. Også fra andre steder som er unntatt i standardvilkårene, med inntil 20 000 kroner. Tyveri fra boligens utearealer dekkes med inntil 30 000 kroner.

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Dekker skade ved utilsiktet utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

ID-sikring hjelper med å forebygge, oppdage og begrense identitetstyveri. Hjelpetjeneste ved nettmisbruk innebærer hjelp til å fjerne uønsket og krenkende innhold på nettet. *Eksisterende kunder får dette inkludert fra fornyelse, tidligst 1. november. Hvis du ikke ønsker å vente til fornyelse, kan du ringe oss for å få lagt til dekningen i eksisterende avtale.

Dekker tyveri fra bygning. Tyveri fra boligens uteareal, er begrenset med tilsammen 10 000 kroner. Ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller/loft/garasje, er erstatningen begrenset med til sammen 30 000 kroner. Ved superdekning gjelder ikke denne begrensningen.

Dekker merutgifter til alternativt bosted dersom boligen din er ubeboelig som følge av skade. Standard innboforsikring dekker inntil 50 000 kroner. Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Dekker tap av matvarer i fryser ved for eksempel langvarig strømbrudd. Standard innboforsikring dekker inntil 10 000 kroner Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Tyveri av låst sykkel. Standard innboforsikring dekker inntil kr 5.000 per sykkel. Super innboforsikring dekker inntil kr 10.000 per sykkel.

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom, stormflo og jordskjelv.

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som gjelder deg og din familie, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000.

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

Hos Spar Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kan samboere ha felles innboforsikring?

Ja, forsikringen gjelder for samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

Er det viktig å ha riktig forsikringssum på innbo?

Ja, fordi forsikringssummen angir hvor mye du maksimalt kan få igjen etter en eventuell skade.

Er det unntak fra den valgfrie egenandelen?

  • Ansvarsskade kr 4.000
  • Rettshjelpsutgifter kr 4.000 + 20 % av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandelen
  • Naturskader kr 8.000
  • Hvis FG-godkjent innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres avtalt egenandel med kr 4.000.

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

Hos Spar Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kan samboere ha felles innboforsikring?

Ja, forsikringen gjelder for samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

Er det viktig å ha riktig forsikringssum på innbo?

Ja, fordi forsikringssummen angir hvor mye du maksimalt kan få igjen etter en eventuell skade.

Er det unntak fra den valgfrie egenandelen?

  • Ansvarsskade kr 4.000
  • Rettshjelpsutgifter kr 4.000 + 20 % av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandelen
  • Naturskader kr 8.000
  • Hvis FG-godkjent innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres avtalt egenandel med kr 4.000.

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no