Vår katteforsikring gir deg en god forutsetning for et godt og vellykket dyrehold.

Grunnforsikringen er dekning ved død. Vi anbefaler at du i tillegg velger å utvide dekningen med veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner.

Som kunde hos Troll Forsikring kan du prøve Dine Penger+ i 6 måneder helt gratis!

Vår dyreforsikring gir deg en god forutsetning for et godt og vellykket dyrehold.

Grunnforsikringen er dekning ved død. Vi anbefaler at du i tillegg velger å utvide dekningen med veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner.

For å kjøpe forsikring må hund/katt være være mellom 5 uker og 10 år, erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår dyret fyller 7 år.

Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

Forsikringen har en karenstid på 20 dager ved sykdom. Det betyr at sykdom som oppstår i løpet av de første 20 dagene av forsikringsperioden ikke er dekket.

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Våre dekninger

Død
Død og behandling

Dersom katten dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn.

Dersom katten skulle bli borte.

Nødvendige veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av syk eller skadet katt.

Hva dekkes?

Forsikringen kan tegnes for katter i aldersspennet 5 uker til 10 år.


Hva som omfattes av forsikringen

Katteforsikring gjelder for den katt som er navngitt i forsikringsbeviset.


Hvilke skader dekkes:

Dødsrisikoforsikring

Dødsrisikoforsikringen dekker hvis:

  • katten dør
  • katten blir borte
  • veterinær beslutter at katten må avlives som følge av sykdom eller ulykke

Veterinærutgiftsforsikring

Veterinærutgiftforsikring kan du tegne i tillegg til dødsrisikoforsikringen. Denne forsikringen dekker kostnader som følge av veterinærbehandling ved sykdom eller ulykke.

Erstatningen per skadetilfelle er begrenset oppad til kattens forsikringsverdi, maksimalt forsikringssummen.

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Hva er egenandelen på katteforsikringen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

Egenandel regnes av veterinærutgifter og er:

  • 20 % når katten er yngre enn 8 år
  • 30 % når katten har fylt 8 år
  • 40 % når katten er 9 år eller eldre
  • Minste egenandel er kr 1.000 per skadetilfelle

Kreves det at katten er ID-merket?

Ja, vi forsikrer kun katt som er ID-merket.


Har kattens alder betydning for forsikringen?

Vi tilbyr forsikring av katt frem til året den fyller ti år. Forsikringen må være tegnet før fylte syv år.


Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281