Om oss

Dette er Spar Forsikring

Spar Forsikring er del av SparKjøp som i over 50 år har levert produkter av høy kvalitet til lave priser.


Forsikringsgiver

Spar Forsikring leveres av Troll Forsikring. Spar Forsikring leveres av Troll Forsikring, som mars 2018 ble kjøpt opp av Tryg Forsikring. Salget sikrer at du fortsatt vil få noen av markedets beste forsikringer. Les mer om oppkjøpet her.

Personvern og sikkerhet

Spar Forsikring leveres av Troll Forsikring som har konsesjon fra Datatilsynet til å behandle dine personopplysninger i sammenheng med:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av faktureringstjenester
  • Markedsføring og kundeoppfølging
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Personopplysningene som registreres hos Troll Forsikring vil vi i all hovedsak motta direkte fra deg. Hvis informasjonen hentes fra tredjepart vil du som kunde bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller det er opplagt at du måtte kjenne til den informasjonen varselet skal inneholde.


Hvordan bruker vi kundeinformasjon?

Vi bruker kundeinformasjon til å gi deg god service og nødvendig produktinformasjon. Nøytral kundeinformasjon (som navn, alder, fødselsår, kjønn, kontaktinformasjon og hvilke produkter du har hos oss) benytter vi for å gi deg tilbud på nye eller eksisterende produkter som du enda ikke har hos oss. Dersom du skulle ønske å motta relevante og gode tilbud fra våre samarbeidspartnere må du aktivt samtykke til det når du kjøper produkter hos oss, eller du kan be oss sende deg slike tilbud ved å merke av for dette under kundeopplysninger på Min Side.


Lagring av kundeinformasjon

Vi lagrer informasjon om deg og ditt kundeforhold i vårt forsikringssystem og i våre kunderegister. Denne informasjonen lagres fra avtaleinngåelse, under avtaleperioden og så lenge det er nødvendig ut fra formålet med informasjonsbehandlingen. Velger du å si opp avtaleforholdet med oss, vil vi lagre informasjon om deg og ditt kundeforhold ut foreldelsesfristen for mulige fremtidige erstatningskrav for de produktene det gjelder.


Utlevering

Vi har taushetsplikt når det gjelder informasjon om deg og ditt kundeforhold.

Registrerte personopplysninger vil imidlertid bli utlevert i henhold til lovregulerte krav og pålegg, eller når du selv har gitt et aktivt samtykke. Oversendelse av personopplysninger til våre databehandlere ansees ikke som utlevering.


Hva har du som kunde rett til å vite?

Som kunde i Spar Forsikring har du naturligvis rett til å få vite hvilken informasjon vi har om deg, og hvordan vi behandler opplysningene. Du vil finne mesteparten av det vi har registrert om deg på Min Side.


Retting/sletting

Innenfor rammene av personopplysningsloven kan du som kunde hos oss kreve å få slettet eller rettet mangelfulle eller unødvendige personopplysninger. Vi sletter eller anonymiserer opplysninger om deg når formålet med informasjonsbehandlingen er oppnådd, med mindre norsk lov setter andre krav eller rammer.


Informasjonskapsler

Denne nettportalen har sider som lagrer informasjonskapsler på din maskin, til bruk av din nettleser. Informasjonskapslene er små filer som er nødvendige for at nettsiden skal kunne opprettholde kontakten med deg som bruker, og huske den informasjonen du har lagt inn når du for eksempel skal be om tilbud eller kjøpe et produkt. Dette skal sikre deg som kunde en god brukeropplevelse, samtidig som det øker kvaliteten på våre besøksstatistikker. Les mer om informasjonskapsler.


BankID

Som tilbyder av rimelige forsikringer over internett har vi et ansvar for å ta vare på sikkerheten din og beskytte dine personlige opplysninger.

Vi bruker derfor BankID som kundeidentifikator og innloggingsnøkkel på Min Side

BankID oppfyller høyeste sikkerhetsnivå - nivå 4. Se beskrivelsen av de forskjellige sikkerhetsnivåene på side 13 i dette dokumentet: http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/eID_rammeverk_trykk.pdf

Ansvar for nettsiden

Alt innhold på disse nettsidene tilhører AS Spar Kjøp og Troll Forsikring AS, og er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder omtale av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet benyttes uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke.


Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Vi anser informasjonen på våre internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene. Det understrekes at sidene og all informasjon på sidene utelukkende retter seg mot brukere i Norge, med mindre annet uttrykkelig fremgår.


Lenker

Vi påtar oss ikke ansvar for materiale som er utarbeidet eller publisert av tredjepart selv om nettstedet våre inneholder lenker til slikt materiale. Tredjepart har selv ansvar for at publisert materiale på deres nettsted er i overensstemmelse med lover og regler. Vi fraskriver oss derfor ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på eksternt nettsted.

Angrerett

Etter Angrerettloven har du 14 dagers angrerett ved kjøp av skadeforsikring.

Angrefrist ved kjøp av personforsikring er 30 dager fra du har mottatt resultatet av helsevurderingen.

Hvis du angrer på kjøp av bilforsikring må det bekreftes at skilter er innlevert eller at bilen er forsikret i nytt selskap.

Dersom du angrer etter at du har betalt, vil du bli godskrevet premie som du har betalt for mye. Hvis du angrer i god tid før fristen for betaling, vil en ny faktura med korrekt sum i forhold til hva forsikringen har kostet frem til angredagen gjøres tilgjengelig på min-side. Angrer du kort tid før fristen for betaling anbefaler vi at du betaler fakturaen som vanlig for å unngå at regningen går til inkasso før vi rekker å registrere at du har angret.