Trafikkforsikringsavgift, den nye årsavgiften

Har du en forsikret bil? Da skal du fra 1. januar 2018 betale årsavgiften – heretter kalt trafikkforsikringsavgift, sammen med bilforsikringen din.

Fra nå av skal alle forsikringsselskaper kreve inn avgiften på vegne av staten – noe regjeringen har besluttet. Dette ble gjort for å spare administrasjonskostnadene, nærmere bestemt 60 millioner kroner årlig. Det forenkler også prosessene rundt eierskifter og vraking, og det vil ikke lenger hope seg opp mange biler som skal vrakes rett før 20. mars og 1. juli, slik det var før.

Når og hvor mye skal du betale?

Du vil motta en egen faktura fra oss med trafikkforsikringsavgiften når det nærmer seg årsskiftet 2017/2018. Denne vil gjelde for de dagene som løper fra 1. januar 2018 og frem til neste forfallsdato på bilforsikringen din. Avgiften betales deretter etter antall terminer du har valgt: månedlig, kvartalsvis, i halvåret eller årlig. Det er selvfølgelig mulig å endre betalingsterminer om du ønsker det. Dette gjør du ved å kontakte kundesenteret. Betaler du månedlig, vil du mest sannsynlig få avgiften på samme faktura som forsikringen din.

Satsene og annen informasjon finner du på nettsidene til Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Hva skjer hvis du bytter forsikringsselskap eller selger bilen?

Trafikkforsikringsavgiften følger forsikringsforholdet. Hvis du bytter forsikringsselskap vil avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og forflyttes over til det nye selskapet. Har du «forhåndsbetalt» avgiften, vil forsikringsselskapet ditt tilbakeføre beløpet til kontoen din.

Dersom du selger bilen, vil du få tilbakebetalt det du eventuelt har betalt for mye i trafikkforsikringsavgift. Den nye eieren overtar betalingen av trafikkforsikringsavgiften fra den datoen eierskiftet er registrert og forsikringen står i hans/hennes navn. Dette er nettopp en av fordelene med endringen – at du kun betaler for den tiden bilen har skilter, og er forsikret i ditt navn.

Her finner du spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften hos TFF.

Illustrasjonsbilde av en mann med PC

Kontakt oss

Ring oss:

55 52 70 80

Send e-post:

kundeservice@sparforsikring.no

Adresse:
Lilleakerveien 2 A, 0216 Oslo
Postboks 184 Lilleaker

Org.nr: 989 563 521