Mange har ulykkesforsikring gjennom arbeidsgiver, men det kan være lurt å sjekke om man er dekket på fritiden.

Det offentlige gir ikke en engangserstatning slik en ulykkesdekning gjør.