Du kan registrere inn flere gjenstander på samme avtale.

Forsikringen er først er gyldig når du har minst to andre og ulike forsikringer i Spar Forsikring.

En av disse må være innbo- eller husforsikring.